SLP-Oferta

STRATEGICZNE DORADZTWO FINANSOWE
USŁUGI PRAWNE

- I N D Y W I D U A L N A    A N A L I Z A    R Y Z Y K A
- E K S P E R T Y Z A    F I N A N S O W A
- N I E S T A N D A R D O W E    R O Z W I Ą Z A N I A
- K O M P L E K S O W A    O B S Ł U G A    K L I E N T A
- E D U K A C J A    F I N A N S O W A

FINANCIAL SERVICES
FOR YOUR
BUSINESS & HOME

ul. Kazimierza Odnowiciela 13
62-010 Pobiedziska
tel. 727 906 613
e-mail: lancopol@gmail.com

DORADZTWO PRAWNE

ODSZKODOWANIA, ZADOŚĆUCZYNIENIE
WYPADKI KOMUNIKACYJNE, PRZY PRACY
WYPADKI W ROLNICTWIE
BŁĘDY MEDYCZNE
ODDŁUŻANIE NIERUCHOMOŚCI
ROZLICZENIA POLISOLOKAT, FUNDUSZE UFK
PLANOWANIE SUKCESJI MAJĄTKOWEJ

INWESTYCJE/DOTACJE

PLANY EMERYTALNE
ENERGIA ODNAWIALNA
VENTURE CAPITAL
METALE SZLACHETNE

POMOC W NIEMCZECH

KINDERGELD, FREISTELLUNG
ZALEGŁOŚCI W URZĘDACH
TŁUMACZENIE